GKY Jemaat Sunter

A Disciple Making Church

Tag: open my eyes

Sebab Aku Menyertai Engkau

Pdt. Johan Djuandy 2 Raja: 6: 8-17 Tuhan adalah Allah yang berdaulat sehingga Raja Aram seperti mainan. Raja Aram menyusun…

© 2018 GKY Jemaat Sunter. Theme by Anders Norén.