GKY Sunter

Meneladani Hidup Tuhan Yesus yang Menjadi Hamba

Bacaan Alkitab Filipi 2 : 5-8

5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
6 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.

Renungkanlah

  1. Apa maksud dan tujuan Paulus dalam ayat ke-5?
  2. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam ayat 6-8?

 

Filipi 2:5-8, Paulus ingin mengajarkan kepada kita untuk meneladani apa yang Kristus Yesus lakukan.A� Bagian ini menunjukan apa yang Kristus perbuat bagi orang percaya dalam karya keselamatan di dunia ini. Tuhan Yesus datang dari sorga mulia menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan merendahkan diriNya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Gambaran apa yang kita lihat? Siapa Yesus? Yesus adalah Allah yang Maha tinggi tetapi Dia rela turun Serendah-rendahnya. Paulus ingin mengajarkan kalau Yesus yang adalah Tuhan rela merendahkan diriNya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau Yesus adalah Tuhan mau menjadi hamba, bagaiman dengansaudara dan saya? A�Mari kita meneladani Tuhan Yesus dengan menjadi seorang hamba yang rendah hati, yang rela merendahkan diri. Allah suka kepada orang-orang yang rendah hati. Pertanyaannya, apakah saya adalah orang yang rendah Hati? Mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus yang merendahkan diriNyaA� menjadi hamba. A�Amin !

 

Lakukanlah

Mari kita mempraktekan hidup seorang hamba yang rendah hati.

Berdoalah

Tuhan tolong saya, supaya mampu menjadi seorang hamba yang rendah hati. Amin.