GKY Sunter

A�a�?Berhenti Bersungut-sunguta�?

Rabu , 15.06.16:

Bacalah : Bil 11: 1-23

Api TUHAN

11:1 Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut 1A� wA� di hadapan TUHAN tentang nasib buruk mereka, dan ketika TUHAN xA� mendengarnya bangkitlah yA� murka-Nya, kemudian menyalalah api TUHAN di antara merekazA� dan merajalela aA� di tepi tempat perkemahan. 11:2 Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa bA� kepada TUHAN; cA� maka padamlah api itu. 11:3 Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, dA� karena telah menyala api TUHAN di antara mereka. eA�

TUHAN berjanji memberi daging

11:4 Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus 2A�; fA� dan orang Israelpun menangislah gA� pula serta berkata: “Siapakah yang akan memberi kita makan daging? 11:5 Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. hA� 11:6 Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali manna 3A� iA� ini saja yang kita lihat.” 11:7 Adapun manna itu seperti ketumbar jA� dan kelihatannya seperti damar bedolah. kA� 11:8 Bangsa itu berlari kian ke mari untuk memungutnya, lA� lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar; rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. 11:9 Dan apabila embun mA� turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. 11:10 Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis nA� di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka TUHAN dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. 11:11 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: “Mengapa Kauperlakukan hamba-Mu ini dengan buruk oA� dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku pA� tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? 11:12 Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku: Pangkulah dia seperti pak pengasuh 4A� memangku anak yang menyusu, qA� berjalan ke tanah yang Kaujanjikan dengan bersumpah rA� kepada nenek moyangnya? sA� 11:13 Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa tA� ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata: Berilah kami daging untuk dimakan. 11:14 Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. uA� 11:15 Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh vA� aku saja, wA� jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku.” 11:16 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Kumpulkanlah di hadapan-Ku dari antara para tua-tua xA� Israel tujuh puluh orang, yang kauketahui menjadi tua-tua bangsa yA� dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke Kemah Pertemuan, zA� supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 11:17 Maka Aku akan turun dan berbicara dengan engkau aA� di sana, lalu sebagian dari Roh yang hinggap padamu itu akan Kuambil dan Kutaruh atas mereka, bA� maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri cA� memikulnya. 11:18 Tetapi kepada bangsa itu haruslah kaukatakan: Kuduskanlah dirimu dA� untuk besok, maka kamu akan makan daging; sebab kamu telah menangis eA� di hadapan TUHAN dengan berkata: Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, fA� bukan? –TUHAN akan memberi kamu daging gA� untuk dimakan. 11:19 Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya, bukan dua hari, bukan lima hari, bukan sepuluh hari, bukan dua puluh hari, 11:20 tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak hA�–karena kamu telah menolak TUHAN 5A� iA� yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapan-Nya dengan berkata: Untuk apakah kita keluar dari Mesir? jA�11:21 Tetapi kata Musa: “Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah enam ratus ribu orang kA� berjalan kaki, namun Engkau berfirman: Daging akan Kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya! 11:22 Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, lA� sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?” 11:23 Tetapi TUHAN menjawab Musa: “Masakan kuasa TUHAN akan kurang mA� untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu nA� atau tidak!”

 

 

Renungkanlah :

  1. Apakah yang diingat dan dingini saat bangsa Israel masih berada di Mesir v 5-6
  2. Bagaimana Keadaan bangsa Israel ketika ada di mesir v 18
  3. Apa arti Kibrot-Taawa v34

 

 

 

Kita hidup dalam satu zaman yang menuntut segala sesuatu harus memuaskan kita, Kita cenderung tidak puas dan tak berhenti bersungut-sungut, Tahukah anda Sikap mengeluh adalah dosa di hadapan Tuhan, di mana kita tidak lagi mempercayai-Nya sebagai Pemelihara kehidupan kita .

Bangsa Israel sebenarnya telah melihat tuntunan dan pemeliharaan Allah dalam hidup mereka, tetapi mereka masih saja mengeluh karena a�?nasib buruka�? yang menimpa mereka. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murka-Nya dan Ia menghukum mereka dengan api yang menyala di sekitar mereka.Lalu Musa berdoa dan padamlah api itu. Sesunggguhnya, KEMURAHAN TUHANlah yang memadamkan api itu. Di ayat 4 : Mereka mengingini apa yang dipunyai bangsa Mesir. Allah pun memberikan manna dan daging, tetapi kembali mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan.

Sungut a��sungut membawa bangsa israel berputar putar selama 40 thn sebelum mereka sampai pada tanah perjanjian .

Sungut- Sungut A�bangsa Israel sebagai bukti sikap yang tidak mempercayai Tuhan, tidak mau bergantungA� kepada A�Allah yang memelihara kehidupan mereka.A� Tetapi percaya, berserah sepenuhnya kepada Allah yang memelihara dan yang mengatur hidup kita akan membawa kita mengalami janji janji Allah.

Lakukanlah: Belajarlah menerima dan percaya akan apa yag di berikan Allah dalam hidup kita.

Doa : Tuhan menolong kita untuk tetap beriman kepada-Nya .