GKY Sunter

PERKASA DI BUMI MENEMPATKAN KELUARGANYA DI HADAPAN ALLAH

 

Rabu, 24 Agustus 2016

 

Bacalah : Maz 25 : 12- 13; Maz 112 : 1-2

12Siapakah orang yang takut akan TUHAN? Kepadanya TUHAN menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 13Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi.

Haleluya! A� Berbahagialah orang A� yang takut akan TUHAN, A�yang sangat suka A�kepada segala perintah-NyaAnak cucunya A� akan perkasa di bumi; angkatan orang benar akan diberkati.

 

Renungkanlah:

  1. Apakah janji Tuhan terhadap orang yang takut akan Dia? (Maz.25:12)
  2. Apa yang dikatakan Tuhan tentang dia sendiri & anak cucunya? (13)
  3. Apa yang dimaksud dengan perkasa dibumi? (Maz 112: 2)

Keberhasilan , kesuksesan, bahagia , adalah harapan dari setiap orang tua kepada anak-anaknya.A� Mazmur ini menggambarkan berkat berkat yang Tuhan sediakan kepada orang Tua yang hidup takut akan Allah. Anak-anak nya a�?perkasa di bumia�?. Apa yang di maksud a�?perkasaA� di bumia�??A�A� Bukan bicara otot. Tetapi anak yang berani,A� kuat, berjiwa pahlawan . Anak yang tidak gampang menyerah , memiliki pendirian yang kuat, Memiliki daya Juang yang kuat, Bertanggung jawab dalam hidupnya.

Dengan kata lain bukan hanya sekedar berhasil , sukses, bahagia, tetapi dalam hidup nya menjadi berkat bagi banyak orang, memberi dampak dan mempengaruhi dunia. Bagaimana kita dapat menuai anak anak yang a�?perkasa di bumia�?? A�Mazmur ini mengatakan: a�?Suka kepada perintahNyaa�?. ArtinyaA� kesungguhan , Kesetiaan, ketekunan, ketaatan kita sebagai orang tua kepada Firman Tuhan dan perintah perintahnya. Itu tidak pernah sia-sia.A� Hasilnya akan diteguhkan dalam kehidupan anakA� anak kita.

Lakukanlah:

Marilah Kita para orang tua takut kepada Tuhan kita. Marilah kita juga mengajari anak kita takut kepada Tuhan.

Doa:

Mohon Tuhan memberikan kepada kita anak-anak yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan.