GKY Sunter

DUSTA ABRAHAM DAN SARAI (2)

Selasa, 11 Oktober 2016

 

Bacalah : Kejadian 20:1-18

  1. Apa yang dilakukan oleh Abraham? (ayat 2a)
  2. Apa yang dilakukan oleh Abimelekh? (ayat 2b)
  3. Apa yang dilakukan oleh Allah? (ayat 3,6-7)

Renungkanlah:

Abram menggunakan pola yang sama untuk melindungi dirinya. Ia tidak belajar dari pengalaman sebelumnya (lihat Kej. 12:11-13). Kali ini dusta mereka mengakibatkan: (1) dosa yang berulang dan menjadi kebiasaan (ayat 13), yang sangat mungkin akan terjadi lagi ketika Abraham berpikir hidupnya ada dalam bahaya, (2) masalah bagi Abimelekh, yang dengan anugerah Allah, ia luput daripada melakukan perzinahan dengan wanita yang telah bersuami. Kenalilah titik-titik lemah kita. Sewaktu kita bergumul atasnya maka kita dapat bersandar dan mengalami pertolongan dari Allah yang sanggup menjaga dan meluputkan kita, seperti yang ia lakukan pada Abraham.

Lakukanlah : Saya perlu mengenali dan mewaspadai titik lemah dan kondisi yang dapat membuat saya jatuh dalam dosa di hadapan Allah.

Doa: Tuhan, kiranya Engkau berkenan menguatkan dan menjaga hati, pikiran, dan perbuatanku senantiasa. Amin.