GKY Sunter

DUSTA ABRAM DAN SARAI (1)

Senin, 10 Oktober 2016

 

Bacalah : Kejadian 12:10-20

  1. Mengapa Abram meminta Sarai untuk berdusta? (ayat 12-13)
  2. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah? (ayat 17)

Renungkanlah:

Abram meminta Sarai hanya mengatakan setengah kebenaran kepada orang Mesir. Memang Sarai adalah adik bagi Abram, tetapi sekaligus juga seorang istri baginya (Kej. 20:12). Abram takut ia akan dibunuh dan mereka mendapatkan Sarai. Ia mengabaikan janji dan pemeliharaan Allah (ayat 1-3), sehingga ia merencanakan keselamatan untuk a�?dirinyaa�? sendiri dan a�?mengorbankana�? Sarai. Dusta Abram dan Sarai mengakibatkan: (1) mereka berdua kehilangan relasi yang sehat sebagai suami-istri, (2) mereka mendapatkan harta benda yang tidak seharusnya mereka terima, (3) hukuman Allah atas Firaun dan seisi istananya, untuk mencegah Firaun, Abram, dan Sarai lebih jauh berbuat dosa. Dusta akan membuat masalah kita bertambah banyak. Sebaliknya, kejujuran membangun dan memulihkan kehidupan.

Lakukanlah : saya ingin membangun kehidupan saya di atas dasar kejujuran, karena saya percaya kepada janji dan pemeliharaan Tuhan.

Doa: Ya Tuhan, tolonglah saya berlaku dan berkata jujur dalam segala hal, supaya saya dapat memuliakan Engkau melaluinya. Amin.