GKY Sunter
https://mudpreacher.files.wordpress.com/2010/12/jesus-the-true-light-of-hope.jpg

Terang yang Memberi Pengharapan

Bacaan Alkitab : Matius 5 : 14 n 16.A�

 

A�

  1. Apa arti menjadi Terang yang memberi Pengharapan

A�

Renungkanlah

Dalam suatu penelitian diletakan dua tabung yang berisi air.A� Masing-masing tabung dimasukan tikus, dan tikus2 itu berenang disana.A� Satu tabung yang berisi air dan tikus ituA� diletakan di tempat yang gelap dan satu tabung di letakan di tempat yang ada penerang. Setelah beberapa waktu dilihat makaA� yang terjadi adalah tikus yang ada di tabung yang tidak diberi penerang dalam kondisi yang mati, sedangkan tabung yang diberi penerang tikus itu masih hidup. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah tikus yang dalam kegelapan itu tidak lagi melihat harapan, namun tikus yang di beri penerangan, dia masih melihat ada pengharapan.

Sebagai anak-anak terang mari kita memancarkan terang pengharapan kepada orang orang di dunia ini, supaya mereka boleh memiliki pengharapan di dalam Kristus.

A�

Lakukanlah

Kita dipanggil untuk membagi terang pengharapan kepada orang-orang yang tidak memiliki pengharapan.

Berdoalah

Tuhan tolong supaya saya boleh menjadi terang pengharapan bagi Kristus. Amin