GKY Sunter
KPPK 138 – Bilamana S’karang?

KPPK 138 – Bilamana S’karang?

BAIT 1
Yesus Akan Datang Kembali, Siapkah Kau S’karang?

Dnegan Kuasa-Nya Ia Mem’rintah, Siapkah S’karang?

Ia Telah Memilih Umat-Nya, Dan Membawanya Di Angkasa.

Tinggal Bersama Dengan-Nya, Siapkah Kau S’karang?

BAIT 2
Kuasa Iblis Seg’ra Berlalu, Kinilah Saatnya!

Tiada Lagi Keluh Kesah, Kinilah Saatnya!

Yang Tidur Akan Dibangkit-Nya, Bertemu Tuhan Di Angkasa.

Hari Yang Mulia ‘Kan Tiba, Kinilah Saatnya.

BAIT 3
Benar Dan Setiakah Hatimu, Bila Tuhan Datang?

Menanti Tanpa Ketakutan, Bila Tuhan Datang?

Banyak Tanda Yang Diberikan, Bagai Sinar Fajar Di Timur.

Hari Itu Seg’ra Tiba, Siapkah Kau S’karang?

REFF
Mulia, Mulia! Hatiku Bergemar.Mulia, Mulia!

Mahkotailah Tuhan; Mulia, Mulia!

Siapkanlah Jalan-Nya. Mulia, Mulia!

Tuhan Seg’ra Datang.

Add comment