GKY Sunter
KPPK 270 – Penuhiku Dengan Firman-Mu

KPPK 270 – Penuhiku Dengan Firman-Mu

Tuhan, Penuhiku Dengan Firman-Mu, Tuhan,

Penuhiku Dengan Firman-Mu, Hidupku Bagai Bejana,

Kubawa Ke Sungai-Mu, Tuhan, Penuhiku Dengan Firman-Mu.

Add comment