GKY Sunter
KPPK 372 – O Bangkitlah, Kabarkan Injil-Nya

KPPK 372 – O Bangkitlah, Kabarkan Injil-Nya

BAIT 1
O Bangkitlah, Kabarkan Injil Tuhan, Kepada Umat Seluruh Dunia,

Agar Tahu, Allah Mengasihinya, Tak Seorang Yang Akan Binasa.

BAIT 2
Kabarkanlah, Kepada Bangsa Semua, Kasih Allah, Melebihi Semua,

Demi Kita, Rela Datang Ke Dunia, Mati Disalib, ‘Tuk Tebus Kita.

BAIT 3
Bertaatlah, Kabarkan Injil Mulia, Persembahkan, Harta, Jiwa, Rohmu,

Berdoalah, Agar Menang Berperang, Persembahanmu Pahala Kelak.

REFF
Kabarkan B’rita, Injil Damai, Kabarkan Yesus Menebus Manusia.

Add comment